گالری و مشخصات

/گالری و مشخصات
گالری و مشخصات 1393/7/21 9:18:27

[images picture_size=”auto” lightbox=”no” class=”” id=””]
[image link=”http://kermanmotorzibaie.ir/wp-content/uploads/2014/04/lifan-x60_suv.jpg” linktarget=”_self” image=”http://kermanmotorzibaie.ir/wp-content/uploads/2013/09/lifan-x60_suv.jpg” alt=”گالری لیفان X60″]
[image link=”http://kermanmotorzibaie.ir/wp-content/uploads/2014/04/04.jpg” linktarget=”_self” image=”http://kermanmotorzibaie.ir/wp-content/uploads/2013/09/041.jpg” alt=”گالری جک J5″]
[image link=”http://zibakhodrofarzad-ghesti.ir/lifan-620″ linktarget=”_self” image=”http://kermanmotorzibaie.ir/wp-content/uploads/2013/09/lifan-620-10.jpg” alt=”گالری لیفان 620″]
[image link=”http://zibakhodrofarzad-ghesti.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-jac-tojoy” linktarget=”_self” image=”http://kermanmotorzibaie.ir/wp-content/uploads/2013/09/tojoy.jpg” alt=”گالری توجوی سدان”]
[image link=”http://zibakhodrofarzad-ghesti.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DA%86-%D8%A8%DA%A9-jac-tojoy” linktarget=”_self” image=”http://kermanmotorzibaie.ir/wp-content/uploads/2013/09/jac.jpg” alt=”گالری توجوی هاچ بک”]
[image link=”http://zibakhodrofarzad-ghesti.ir/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B4%DB%8C-asx-%D9%85%D8%AF%D9%84-2013-%D8%8C-2014″ linktarget=”_self” image=”http://kermanmotorzibaie.ir/wp-content/uploads/2013/09/1.png” alt=”گالری میتسوبیشی ASX”]
[image link=”http://zibakhodrofarzad-ghesti.ir/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B4%DB%8C-lancer” linktarget=”_self” image=”http://kermanmotorzibaie.ir/wp-content/uploads/2014/10/sdsds.png” alt=”گالری میتسوبیشی Lancer”]
[/images]