فروش دومرحله ای s5 مرداد99

ثبت نام جدیدی در کرمان موتور آغاز شده است !

فروش دومرحله ای s5 مرداد99

آغاز فروش غیر قطعی دومرحله ای خودرو جک s5 ویژه نیمه اول مرداد ماه 99 در نمایندگی 1747 کرمان موتور زیبایی آغاز شد .