اقساطs5 نیمه دوم خرداد1400

ثبت نام جدیدی در کرمان موتور آغاز شده است !

اقساطs5 نیمه دوم خرداد1400

آغاز شرایط فروش نقد و اقساط خودروی جک اس5 ویژه نیمه دوم خرداد ماه 1400 در نمایندگی 1747کرمان موتور زیبایی .