<< شرایط فروش نقدی gc6- تیر98>>

ثبت نام جدیدی در کرمان موتور آغاز شده است !

<< شرایط فروش نقدی gc6- تیر98>>

شرایط فروش نقدی خودروی جیلی GC6 مدل اکسلنت ویژه نیمه اول تیر ماه 1398 با تعداد محدود آغاز شد .