شرایط فروش نقد و اقساط نمایندگی

/شرایط فروش نقد و اقساط نمایندگی
شرایط فروش نقد و اقساط نمایندگی 1397/2/1 0:00:28

تاریخ بروزرسانی ۰۵ /۰۲ /۱۳۹۷

آغاز فروش اقساطی خودروی S5 اتوماتیک

در نمایندگی کرمان موتور زیبایی

شرایط فروش اردیبهشت 97 کرمان موتور – جک S3 اتومات – نمایندگی کرمان موتور

شرایط فروش اردیبهشت 97 کرمان موتور – جک S5 اتومات – نمایندگی کرمان موتور

شرایط فروش اردیبهشت 97 کرمان موتور – X50 اتومات – نمایندگی کرمان موتور

شرایط فروش اردیبهشت 97 کرمان موتور – X60 اتومات – نمایندگی کرمان موتور

شرایط فروش اردیبهشت 97 کرمان موتور – لیفان 820 اتومات مدل 97 – نمایندگی کرمان موتور

شرایط فروش اردیبهشت 97 کرمان موتور – لیفان 820 اتومات با مدل 96 – نمایندگی کرمان موتور

توجه:

* انجام بیمه بدنه خودرو در شرایط ویژه فروش اقساطی الزامی می باشد*