شرایط فروش نقد و اقساط نمایندگی

/شرایط فروش نقد و اقساط نمایندگی
شرایط فروش نقد و اقساط نمایندگی 1397/7/22 0:18:27

تاریخ بروزرسانی ۲۶ /۰۸ /۱۳۹۷

نمایندگی کرمان موتور زیبایی

فروش خودروی S5 و S3 اتوماتیک

در نمایندگی کرمان موتور زیبایی

شرایط فروش مهر 97 کرمان موتور – S5 اتومات مدل 98 – نمایندگی کرمان موتور

شرایط فروش مهر 97 کرمان موتور – S3 اتومات مدل 98 – نمایندگی کرمان موتور

توجه:

* انجام بیمه بدنه خودرو در شرایط ویژه فروش اقساطی الزامی می باشد*