درباره نمایندگی کرمان موتور تهران

نمایندگی زیبایی ، رتبه نخست فروش کرمان موتور در ایران

منشور اخلاقی کرمان موتور زیبایی

  • شرکت در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و جهت هدفمند نمودن فعالیتهای ارتباطی خود با مشتریان اقدام به تعریف منشور اخلاقی برای پرسنل خود نمود. ما براین باوریم که همیشه و همه حال خداوند حاضر و ناظر براعمال ما میباشد و مراجعین به خود را نعمتی بزرگ می دانیم و پذیرای ایشان هستیم تا با خدمت به آنان، به فریضه انسانی و الهی خود عمل کرده باشیم

  • همواره خود را درجایگاه مراجعه کنندگان قرار می دهیم و سعی خواهیم نمود تا با تلاش و کوشش، توجه به قوانین و مقررات شرکت، بهبود مستمر، طراحی فرآیندهای جدید و آموزش پرسنل متعهد، رضایت مشتریان خود را تامین و فراتر از انتظارات ایشان عمل نماییم.

  • همواره با خلق خوش و رعایت عدالت و انصاف با همکاران و مراجعه کنندگان رفتار و از این راه موفقیت خود را تضمین می کنیم

  • وقت شناسی و حضور بموقع درمحل کار را همواره درنظر داریم و با اتخاذ تدابیر مناسب طوری عمل می کنیم که درصورت عدم حضورمان، به نیازهای مراجعه کنندگان پاسخ و رضایت ایشان حاصل گردد

  • به نظم و آراستگی خود و محیط کار که می تواند موجب افزایش عزت نفس، احترام و نشاط گردد اهمیت بسیار می دهیم

  • سرعت و چابکی همواره با دقت و کیفیت درپاسخ گویی به خواسته های مراجعه کنندگان بدون چشم داشت مادی و معنوی سرلوحه کار ما قراردارد و همواره اطلاعات و توضیحات لازم و کافی را برای انجام امورمراجعه کنندگان دراختیار آنان و دیگر همکاران قرار خواهیم داد.

  • سعی می کنیم با بهره گیری از اصول اولیه بهره وری و با رعایت امانت از اموال عمومی شرکت حفاظت کنیم و با صرفه جویی و استفاده بهینه از انها درجهت تحقیق اهداف شرکت و انجام امور به کار گیریم.

  • به کار خود افتخار نموده و سعی داریم تا بین زندگی خانوادگی و شغلی خود تعادل و توازن برقرار نماییم

با  سپاس – مجموعه  نمایندگی های زیبایی