فروش اس5 1500اردیبهشت1400

ثبت نام جدیدی در کرمان موتور آغاز شده است !

فروش اس5 1500اردیبهشت1400

فروش خودروی جک اس5 نیو فیس1500 با مدل 1400 با قیمت روز ویژه اردیبهشت1400 در نمایندگی 1747 کرمان موتور زیبایی آغاز شد .