شرایط اقساطs3 نیمه دوم خرداد1400

ثبت نام جدیدی در کرمان موتور آغاز شده است !

شرایط اقساطs3 نیمه دوم خرداد1400

شرایط فروش اقساطی با قیمت قطعی خودروی جک اس3 ویژه نیمه دوم خرداد ماه 1400 در نمایندگی 1747 کرمان موتور زیبایی آغاز شد .