اقساط جک اس3 ویژه تیر98

ثبت نام جدیدی در کرمان موتور آغاز شده است !

اقساط جک اس3 ویژه تیر98

فروش اقساطی ویژه تیر ماه 1398 خودروی جک اس3 در نمایندگی 1747 کرمان موتور زیبایی آغاز شد .